Servicevilkår​​

Disse servicevilkår styrer din brug af kazboo, og eventuelle relaterede tjenester leveret af kazboo, Inc.

Når du opretter en kazboo konto eller bruger kazboo, du accepterer at overholde disse Servicevilkår og at overholde alle gældende love og regler. Hvis du ikke er enig i disse servicevilkår, er du forbudt at bruge yderligere ved hjælp af appen, adgang til vores hjemmeside eller ved hjælp af andre tjenester, der leveres af kazboo, Inc.

Hvis du har adgang til eller downloader, kazboo fra (1) Apple App Store, accepterer du eventuelle brugsregler, der er angivet i App Store Servicevilkår; og / eller (2) Google Play Store, accepterer du Android, Google Inc. vilkår og betingelser, herunder Google Apps Servicevilkår.

Vi, kazboo, Inc, forbeholder os ret til at gennemgå og ændre nogen af disse servicevilkår efter eget skøn. Når vi gør det, opdaterer vi denne side og underretter dig via appen og / eller den e-mailadresse, du har angivet, da du oprettede din konto. Eventuelle ændringer i disse servicevilkår træder i kraft straks fra datoen for offentliggørelsen.

Disse servicevilkår blev sidst opdateret den 16. Januar 2023.

 

Begrænsninger af brug

Ved at bruge kazboo og vores hjemmeside, garanterer du på vegne af dig selv, enhver enhed, som du repræsenterer, der har indgået disse Servicevilkår, og dine brugere, som du ikke vil:

 1. modificere, kopiere, forberede afledte værker af, dekompilere eller reverse engineering af kazboo eller ethvert materiale og software, der er indeholdt i kazboo;
 2. Fjerne eventuelle ophavsret eller andre proprietærer noteringer fra kazboo eller materialer og software indeholdt i kazboo;
 3. Overfør kazboo eller noget af tilhørende materialer til en anden person eller “spejle” materialerne på en anden server;
 4. bevidst eller uagtsomt bruge kazboo eller nogen af dets tilknyttede tjenester på en måde, der misbruger eller forstyrrer vores netværk eller enhver anden tjeneste, som kazboo, Inc leverer;
 5. Bruge kazboo eller tilhørende tjenester til at transmittere eller offentliggøre eventuelle chikanerende, uanstændige, uanstændige, bedrageriske eller ulovlige materiale;
 6. Bruge kazboo eller tilhørende tjenester i strid med gældende love eller forskrifter
 7. Bruge kazboo til at sende uautoriseret reklame eller spam;
 8. Høste, indsamle eller indsamle brugerdata uden brugerens samtykke; eller
 9. Bruge kazboo eller tilhørende tjenester på en sådan måde, der kan krænke privatlivets fred, intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre tredjeparters rettigheder.


Aldersbegrænsning

For at bruge appen og de tilhørende tjenester skal brugeren være mindst 15 år på registreringstidspunktet.

 

Overvågning og sporing
Brugeren anerkender, at vores tjeneste i kazboo-appen vil bruge det formål at overvåge, spore og opnå (herunder, men ikke begrænset til) adgang til brugerkonto, private beskeder og postfeed, hvis kazboo, Inc. antager eller tror, at det er en overtrædelse af Fællesskabets regler eller servicevilkår.

Vi gør det ud fra sikkerhedshensyn, så brugersikkerheden respekteres.

 

Intellektuel ejendom
Den intellektuelle ejendomsret i de materialer, kazboo, ejes af eller licenseret til, at kazboo, Inc. Du kan downloade kazboo, for at se, bruge og vise programmet på din mobilenhed til kun din personlige brug.

Dette udgør tildeling af en licens, ikke en overførsel af titel. Denne licens opsiger automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger eller disse servicevilkår, og kan opsiges af kazboo, inc til enhver tid.

 

Automatiske opdateringer
Du giver os tilladelse til at downloade og installere opdateringer til kazboo på din enhed i overensstemmelse med dine personlige oplysninger. Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes ved at slette kazboo fra din enhed.

 

Ansvar
kazboo, og materialerne i kazboo leveres på en ‘som det er’ basis. I det omfang loven tillader det, giver kazboo, Inc ingen garantier, udtrykt eller underforstået og hermed fraskriver og negerer alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.

I intet tilfælde er kazboo, Inc eller dens leverandører ansvarlige for ethvert følgeskader, der er lidt eller afholdt af dig eller en tredjepart, der opstår ved brug eller manglende evne til at bruge, kazboo, eller andre ydelser, der leveres af kazboo, Inc eller materialerne i kazboo, selvom kazboo, Inc eller en autoriseret repræsentant er blevet underrettet, mundtligt eller skriftligt, om muligheden for sådan skade.

I forbindelse med denne aftale omfatter “følgeskader” ethvert følgeskader, indirekte tab, reelt eller forventet tab af overskud, tab af ydelse, tab af indtægter, tab af erhvervslivet, tab af goodwill, tab af mulighed, tab af besparelser, tab af omdømme, brugstab og / eller tab eller korruption af data, enten under statut, kontrakt, egenkapital, erstatning (herunder forsømmelighed), erstatning eller på anden måde.

Fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, kan disse begrænsninger ikke gælde for dig.

 

Nøjagtighed af materialer
Materialerne, der vises i, kazboo, er ikke omfattende og kun er til generelle oplysninger. I det omfang loven tillader det, garanterer kazboo, Inc ikke eller gør nogen repræsentationer vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne i kazboo eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på eventuelle ressourcer forbundet til kazboo.


Links

kazboo, Inc har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til, kazboo eller på sin tilsvarende hjemmeside og er ikke ansvarlig for indholdet af et sådant tilknyttet websted. Inddragelsen af ethvert link indebærer ikke påtegning, godkendelse eller kontrol af kazboo, Inc af webstedet. Brug af en sådan tilsluttet hjemmeside er på egen risiko, og vi anbefaler stærkt, at du foretager dine egne undersøgelser med hensyn til egnetheden af disse websteder.

 

Meddelelse om Apple
I det omfang du bruger eller adgang til, er kazboo på en iOS-enhed, anerkender og accepterer du betingelserne i denne bestemmelse. Du erkender, at disse servicevilkår er mellem dig, og kazboo, kun, ikke med Apple Inc. (Apple), og Apple er ikke ansvarlig for, at kazboo og eventuelle materialer, der er tilgængelige i kazboo.

Apple har ingen forpligtelse til at forsyne dig med vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til kazboo.

Hvis kazboo, undlader at overholde enhver gældende garanti, kan du underrette Apple, og Apple vil refundere købsprisen for mobilapplikationen til dig. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, vil Apple ikke have nogen anden garantiforpligtelse overhovedet med hensyn til kazboo og andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter, der kan henføres til enhver form for manglende overensstemmelse med garantien, vil være vores ansvar.

Apple er ikke ansvarlig for at løse eventuelle krav fra dig eller en tredjepart, der vedrører, at kazboo, eller din brug af kazboo, herunder men ikke begrænset til (1) Produktansvarskrav; (2) ethvert krav om, at vores mobilansøgning ikke overholder noget gældende lovgivningsmæssigt eller lovgivningsmæssigt krav og (3) krav som følge af forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning.

Apple er ikke ansvarlig for undersøgelsen, forsvar, afvikling og udledning af enhver tredjeparts påstand om, at vores mobilansøgning overtræder tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du accepterer at overholde gældende tredjeparts vilkår, når vi bruger, kazboo, herunder eventuelle brugsregler, der er angivet i Apple App Store-aftalen om service.

Apple og Apple’s datterselskaber er tredjeparts modtagere af disse servicevilkår, og efter din accept af disse servicevilkår har Apple ret til højre (og vil blive anset for at have accepteret ret) for at håndhæve disse Servicevilkår mod dig som en tredjepartsmodtager af disse servicevilkår.

Du repræsenterer og garanterer, at (1) Du er ikke placeret i et land, der er underlagt en U.S. regeringsembargo, eller det er blevet udpeget af US-regeringen som et “terroristøtte” land; og (2) Du er ikke opført på nogen US-regeringsliste over forbudte eller begrænsede parter.

 

Opsigelsesret
Vi kan suspendere eller opsige din kazboo konto og ret til at bruge kazboo og disse Servicevilkår straks efter skriftlig meddelelse til dig for enhver overtrædelse af disse Servicevilkår.

 

Sletning
Du kan til enhver tid have ret til at anmode om, at vi sletter de personlige oplysninger, vi har om dig, og vi vil tage rimelige skridt til at slette dine personlige oplysninger fra vores nuværende optegnelser.

Hvis du beder os om at slette dine personlige oplysninger, vil vi fortælle dig, hvordan sletningen påvirker din brug af vores app, hjemmeside eller produkter og tjenester. Der kan være undtagelser fra denne ret af specifikke juridiske årsager, som vi, hvis det er relevant, vil angive for dig som svar på din anmodning.

Når du anmoder om at slette indhold eller din konto, begynder sletningsprocessen automatisk ikke mere end 30 dage efter din anmodning. Det kan tage op til 90 dage at slette indhold, efter at sletningsprocessen begynder. Mens sletningsprocessen for sådant indhold udføres, er indholdet ikke længere synligt for andre brugere, men forbliver underlagt disse vilkår for brug og vores datapolitik. Efter at indholdet er slettet, kan det tage os op til yderligere 90 dage at fjerne det fra sikkerhedskopier og katastrofegendannelsessystemer.

 

Fratrædelse

Enhver betegnelse i disse servicevilkår, der er helt eller delvis ugyldige eller ikke kan håndhæves, er adskilt i det omfang, det er ugyldigt eller ikke kan håndhæves. Gyldigheden af resten af disse servicevilkår påvirkes ikke.

 

 

Lovvalg
Disse servicevilkår styres og fortolkes i overensstemmelse med Lovgivningen i Delaware, USA. Du undertrykker uigenkaldeligt til domstolens eksklusive jurisdiktion i den pågældende stat eller placering.

Fællesskabets regler
Vi ønsker, at alle skal være en del af vores fællesskab, have det godt, have det sjovt, lære og få venner og selvfølgelig få deres stemme hørt og deres liv set.

Vær høflig. Sig ikke noget online, som du ikke ville have sagt offline. Opfør dig ordentligt og vær venlig mod andre i fællesskabet.

For at hjælpe alle med at nyde vores fællesskab, beder vi dig huske på følgende, når du poster:

 • Vi tillader ikke ærekrænkende, uanstændige, stødende, profane, diskriminerende, vildledende, ulovlige eller truende kommentarer.
 • Personlige angreb, opråb, trolling og misbrug vil ikke blive tolereret.
 • Spam, udsendelse af reklamemateriale eller links til tredjepartswebsteder er ikke tilladt.
 • Vi forbeholder os retten til at slette kommentarer efter vores skøn og blokere for gentagne lovovertrædere. Vi fjerner indhold, der er svigagtigt, vildledende eller vildledende.
 • Koordinerede gruppeangreb vil ikke blive tolereret.
 • Respekter, at andre mennesker i samfundet har haft andre livserfaringer og måske har et andet perspektiv end dit. Vi hilser forskellige synspunkter velkommen.
 • Vores fællesskab er et offentligt sted. Send ikke personlige oplysninger, som du ikke ville være tryg ved at dele med en fremmed. Vi anbefaler, at du ikke sender nogen oplysninger, der kan identificere dig eller andre, såsom din adresse, e-mailadresse eller telefonnummer.

Respektfuld brugerinteraktion: UGC-politik (User generated content) for kazboo app

Respektfuld interaktion: Alle brugere skal behandle hinanden med respekt, høflighed og tolerance. Vi accepterer ikke nogen form for respektløst eller stødende adfærd.

Ingen chikane: Chikane af enhver art, herunder men ikke begrænset til mobning og seksuel chikane, vil ikke blive tolereret.

Ingen Spam: Spam af andre brugere er ikke tilladt.

Ingen impersonation: Impersonation af enhver bruger eller anden person, herunder men ikke begrænset til kendisser, er ikke tilladt.

Ingen ulovlig aktivitet: Udførelse af ulovlige aktiviteter, herunder men ikke begrænset til stoffer, er ikke tilladt.

Indholdsbegrænsninger: Indhold, som vi anser for at være stødende, chikane eller på anden måde upassende, er ikke tilladt. Dette omfatter indhold, der er pornografisk, inflammatorisk eller politisk følsomt.

Ingen diskrimination: Diskrimination af enhver art, herunder men ikke begrænset til race, køn, seksuel orientering, religion og alder, er ikke tilladt.

Privatliv: Alle brugere skal respektere andre brugeres privatliv. Dette omfatter ikke at dele eller offentliggøre personlige oplysninger uden tilladelse.

Rapportering: Alle brugere skal rapportere enhver hændelse med upassende adfærd eller indhold til os øjeblikkeligt.

Håndhævelse: Vi forbeholder os ret til at træffe enhver handling, vi anser for nødvendig for at håndhæve disse regler, herunder men ikke begrænset til fjernelse eller blokering af indhold, udelukkelse af brugere og suspendering af konti.

Brugers indhold: Vi bruger ikke noget indhold, som vores bruger har skabt i kazboo appen, herunder men ikke begrænset til opslag, fotos og videoer, til markedsføring eller andre formål uden brugerens udtrykkelige samtykke og godkendelse.

Hvis du har spørgsmål om et produkt eller en tjeneste af vores, eller hvis du gerne vil chatte med en kundeservicemedarbejder, bedes du kontakte os på: hello@kazboo.com