Skip to content

Online vs. offline fællesskaber

Online udelukker ikke offline

Online og offline går hånd i hånd
Et online fællesskab gavner ikke kun dine medlemmer, det gavner mindst lige så meget din organisation.

Ikke mindst pandemien viste os alle, at det at gøre som vi plejer, ikke fungerer 100 % længere. Behovet for at kunne tilbyde vores aktiviteter på en anden måde, for at kunne støtte, hjælpe, forbinde os til hinanden og styrke fællesskabet for mennesker med udviklingshandicap er voksende.

Alle oplever et voksende behov for at kunne nå hinanden online. Selvom vi er kommet på den anden side af pandemien, og verden igen er åbnet op, så er en online tilstedeværelse stadig et voksende behov og en god strategi.

En online tilstedeværelse betyder, at vores fællesskaber kan række langt ud over de grænser for aktiviteter, events, arrangementer, kurser og undervisning, som før var sat. Nu kan vi skabe fællesskaber online, som er mindst lige så givende som vores offline fællesskaber er, og de supplerer hinanden på bedste vis.

De store forskelle, som spiller sammen
En af de helt store forskelle på et online og et offline fællesskab er, at du med et online fællesskab kan engagere, hjælpe, støtte, nå og være i dialog med dine medlemmer, selvom I ikke er fysisk sammen, og du kan kommunikere i en form, hvor dine medlemmer selv kan være aktive.

I kazboo kommunikerer vi fx med billeder, lyd og video. Så selvom dine medlemmerne ikke kan læse og skrive så godt, kan du være i dialog med dem, uden at de skal have det læst op af en anden. Det betyder, at vejen mellem dig og dine medlemmer ikke længere er lang, og at kontakten kan ske meget hurtigere.

En anden af de helt store forskelle er også, at med du med et online fællesskab kan række langt ud over din geografiske grænse. Online kan alle deltage, lige meget hvor de bor. Selvom du er lokaliseret i Vejle, kan du nu tilbyde dine aktiviteter til mennesker i Thyborøn, Helsinge og Kerteminde. Langt flere kan få gavn af det arbejde, du og din organisation udfører hver eneste dag.

Online betyder også, at medlemmerne kan deltage, når de har tid. Du vil altså kunne få endnu flere til at deltage i en online aktivitet, fordi de kan se og høre det, når det passer ind i deres program.

En online tilstedeværelse gør dine offline aktiviteter bedre
Online i samspil med en offline aktivitet giver et endnu større engagement.

Mennesker mødes og kan tage deres venskaber med hjem i baglommen fra din aktivitet, de har endda et fælles interessepunkt. For dig som arrangør betyder det, at du kan være i en meget dybere og længerevarende dialog og kontakt med dine deltagere.

Du kan varme dem op i god tid inden aktiviteten, du kan få endnu flere med til aktiviteten og du kan efterfølgende holde dem begejstret frem til din næste aktivitet.

Sidst, men ikke mindst, kan du også få en direkte brugertilbagemelding på dit arrangement, så du kan blive endnu klogere på, hvad dine deltagere ønsker og har behov for.

Vil du se nærmere på hvordan en online tilstedeværelse kan gavne din offline aktivitet, så har vi skrevet meget mere om hvorfor og hvordan en venskabskonto kan gøre netop det.

Dialog med dine medlemmer gør dit materiale bedre
Online kan du engagere dine medlemmer helt fra starten, når du udvikler arrangementer, aktiviteter, undervisning og underholdning.

Det betyder, at du hurtigere kan komme i mål med at lave materiale, som passer som hånd i handske til dem.

Du kan lave afstemninger, spørgerunder, få testgrupper og virkelig få et dybdegående billede af, i hvilken form materialet skal laves og leveres, for at flest mulige får gavn af det.

En af de klare fordele ved at starte ud med at spørge medlemmerne online er, at du får hurtigere svar, og du har også en meget større gruppe mennesker at spørge.

Arbejder din organisation med fondsprojekter kan en online tilstedeværelse hjælpe med at udvikle bedre fondsprojekter, men den kan også hjælpe med at ramme det antal mennesker, projektet er tiltænkt.

Dine medlemmer er de bedste ambassadører
Et online fællesskab bringer dig tættere på dine nuværende og kommende medlemmer.

Du bliver meget mere synlig for dem, de kommer til at stole mere på dig, og de kommer til at kende dig meget bedre. Og du kommer til at kende dem meget bedre.

Når vi kan mødes sammen om en aktivitet og en fælles interesse i en dialog, som er nærværende, bliver vi bedre venner.

At jeres medlemmer kender jer bedre, at I er blevet gode venner, skaber gode ambassadører for jeres organisation.

Medlemmer inviterer andre medlemmer til at følge jer, fordi de stoler på jer og kan lide det, I gør.

Online udelukker ikke offline
Online og offline går hånd i hånd, når vi snakker om fællesskaber. Det skal ikke ses som enten eller, men derimod som både og.

Begge dele vil ikke kun gavne dine medlemmer og deltagere, men også i høj grad din organisation.